PON - NED 8:30 - 20:00 hod

zmeny na cestách

Vodiči pozor! Veľké zmeny na cestách plánované na tento rok sa odkladajú. Kedy začnú platiť?

Nový rok mal so sebou priniesť viaceré zmeny na cestách, ktoré mali mať významný vplyv na každodenný pohyb našich vozidiel. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové zmeny, ktoré sa v cestnej premávke mali zmeniť v roku 2024 a prečo sa nakoniec odložili.

Aké zmeny na cestách nás mali čakať od apríla?

Vodičov na slovenských cestách mali čakať ďalšie zmeny v oblasti dopravných predpisov. Od 1. apríla 2024 mala nadobudnúť účinnosť novela Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z., ktorá zruší tzv. prechodné ustanovenia týkajúce sa dopravného značenia. Čo však táto novela znamená pre vodičov a aké praktické dopady môžeme očakávať?

Novela prináša dôležité zmeny na cestách v oblasti dopravných značiek, ktoré ovplyvnia každodennú dopravu na slovenských cestách.

Aké prechodné ustanovenia mali platiť do 31. marca 2024?

Do konca marca 2024 mali platiť ešte tri zmeny na cestách, ktoré ovplyvňujú správanie vodičov na slovenských cestách. Prvé z nich sa týka najvyššej dovolenej rýchlosti vychádzajúcej zo značky umiestnenej pri okraji cesty, ktorá platí až po vzdialenejšiu hranicu križovatky, pokiaľ nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po začiatok obce.

Druhé prechodné ustanovenie bolo o zákaze predchádzania alebo zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúceho zo značky umiestnenej pri okraji cesty. Tento zákaz platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou podľa § 7 ods. 5.

Posledné z prechodných ustanovení sa týkalo regulácie vyplývajúcej z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby. Táto regulácia platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, pokiaľ nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky.

Križovatky už nebudú rušiť platnosť značiek

Od 1. apríla 2024 sa mala dočkať významných zmien oblasť dopravného značenia. Medzi najvýraznejšie zmeny na cestách sa mala zaradiť táto zmena. Križovatky mali prestať ukončovať platnosť príkazových a zákazových dopravných značiek podľa nových pravidiel regulačných značiek. Nový dopravný predpis podľa § 7 ods. 5 hovorí, že regulácia vyplývajúca z regulačnej značky bude platiť až po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. V prípade, že má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.

zmeny na cestách

Týmto spôsobom označený úsek bude mať prednosť pred značkou začiatok a koniec obce či začiatok a koniec diaľnice. Zmeny sa najviac dotknú dopravných značiek stanovujúcich maximálnu povolenú rýchlosť, zákaz státia, zákaz predchádzania a podobne. Nové pravidlá sú dôležitým krokom k zlepšeniu bezpečnosti na cestách a zabezpečeniu súladu s modernými štandardmi v oblasti dopravnej signalizácie.

Na pozemok už cez plnú čiaru neprejdete

Medzi výrazne zmeny na cestách sa malo zaradiť aj nové pravidlo týkajúce sa pozdĺžnej súvislej čiary na ceste, ktorá označuje jazdný pruh. Túto čiaru novela zakázala prechádzať alebo ju prekračovať nákladom, pokiaľ to nie je nevyhnutné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

Doplnkový zelený signál už nemá byť kolízny

Ak sa nachádzate na križovatke a vidíte plný červený signál spolu s doplnkovým zeleným šípkovým signálom, môžete pokračovať v jazde v smere šípky aj pri plnom červenom signáli. Platí povinnosť dať prednosť vozidlám vo voľnom smere.

Nová úprava spočíva v presunutí doplnkového zeleného signálu dole k zelenému signálu, pričom sa môže používať len v prípade, keď nie je potrebné dávať prednosť.

Táto zmena si vyžaduje nielen presunutie šípky, ale aj úpravu riadenia cyklov križovatky, čo nesie náklady spojené s rekonštrukciou svetelnej signalizácie a jej riadiacich zariadení.

Zmeny odkedy?

Plánovaná zmena pravidiel v doprave v stanovenom termíne nebude realizovaná, pretože novelizácia vyhlášky o dopravnom značení, ktorá mala priniesť povinnosti pre samosprávy, nebude platná od 1. apríla. Vláda radikálne zastavila tieto zmeny na poslednú chvíľu. Ministerstvo vnútra sa dohodlo so Združením miest a obcí Slovenska na presune účinnosti na rok 2029. Dôvodom sú aj finančné obmedzenia samospráv a nedostatočné informovanie verejnosti. O tejto zmene informovali na nedávnej tlačovej konferencii.

Vyzerá to tak, že na zmeny si ešte počkáme. Sledovať však legislatívu by sme mali o niečo dôraznejšie. A to preto, aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam na cestách. Čo tak ale vstúpiť do nového roka s novým autom s výhodným financovaním?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Rýchla kalkulácia leasingu

Novinky z nášho Facebooku

RÝCHLA KALKULÁCIA