Nájdete nás na facebook.com

Čo treba spĺňať, aby som dostal auto úver - leasing?

V druhom diely článkov o financovaní  automobilov „Ako prebieha proces poskytnutia auto úveru?“ sme si popísali celý proces poskytnutia financií na auto,  krok za krokom.

Dnes si povieme čo treba spĺňať, aby ste dostali úver – leasing na auto.

 

Hneď na začiatok poviem najdôležitejšie kritérium potrebné na schválenie úveru – mať čistý úverový register!!!

Mnohí klienti v minulosti nesplácali svoje pôžičky načas, niektorí dokonca vôbec. Odkedy existuje úverový register , spoločnosti poskytujúce  financie najskôr preveria každého nového žiadateľa o úver. Klienti so zlou disciplínou splácania úverov,  nemajú na dlhé roky šancu získať financie, čiže ani auto úver-leasing.

 

Ak splníte túto prvú podmienku, potom je už získať financie na auto jednoduché. Úver na auto môžete získať ak:

a)      Ste zamestnaný

b)      Ste podnikateľ - živnostník

c)       Ste firma

d)      Ste zamestnaný v zahraničí

e)      Poberáte dôchodok

Ak ste zamestnaný, preveruje sa Váš príjem a odkedy ste zamestnaný. Váš príjem by mal byť adekvátny k výške požadovaného úveru.  Klient zarábajúci minimálnu mzdu nedostane úver na  30 tisícové BMW.  Zamestnaný by ste mali byť minimálne 3 mesiace. Príjem z dokladujete najlepšie výplatnými páskami, alebo výpisom z účtu.

Pri podnikateľoch sa skôr ako výška zisku berie do úvahy výška obratov.  Dokladujete daňové priznanie, súvahu a výsledovku. Podnikanie musí trvať minimálne 6 mesiacov.

Zamestnanci v zahraničí dokladujú pracovnú zmluvu (aj nepreloženú), 3 výplatné pásky, 3 výpisy z účtu.

Dôchodcovia dokladujú výmer o dôchodku.

 

Faktory, ktoré rozhodujú sú napríklad:

Typ auta – niektoré autá s vysokým obsahom, športové alebo rizikové sa posudzujú prísnejšie.

Vek klienta – tiež zohráva úlohu pri schvaľovaní, mladší klienti =prísnejšie posudzovanie

Cena auta – Ako stúpa cena auta smerom nahor, zvyšuje sa aj výška úveru a tým aj posudzovanie.

Výška akontácie – Platí jedno, čím vyššia akontácia, tým vyššia istota pre úverovú spoločnosť a jednoduchšie schválenie klienta.

 

Každý klient a úver je špecifický, treba skúsiť požiadať o úver a schválenie. Mnohokrát sa stalo, že keď aj klient neveril, že by dostal financie , úver mu bol schválený. Vyskúšajte a uvidíte, je to predsa bezplatné!

 

Ušetrite svoj čas a peniaze a nechajte všetko na špecialistov na financovanie áut.  Autoleasing.sk  „Z pohodlia Vášho domova“. Na výpočet splátok na auto kliknite na "rýchla  kalkulácia" na www.autoleasing.sk